Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Oferujemy specjalistyczne usługi w zakresie pomiarów spektroskopowych próbek chemicznych i biologicznych opartych na elektronowym rezonansie paramagnetycznym.

 

 Nasz Zakład dysponuje kilkoma spektrometrami do pomiarów sygnałów EPR centrów paramagnetycznych w zakresie temperatur od nieco poniżej wrzenia ciekłego helu (~4,3 K) do temperatur powyżej wrzenia wody (ponad 400 K). Podstawowym spektrometrem jest Elexsys E580 firmy Bruker pracujący w dwóch pasmach X (ok. 9,5GHz) oraz Q (ok. 34 GHz). Dostępne są tryby standardowe fali ciągłej (CW EPR) służące do pomiarów widm EPR oraz tryby impulsowe oparte o echo spinowe takie jak pomiar czasów relaksacji spin-sieć, spin-spin, ESEEM, HYSCORE, DEER. W przypadku pomiarów fali ciągłej w paśmie X dostępne są tryby: prostopadły (perpendicular mode EPR) oraz równoległy do spinów całkowitych (parallel mode EPR). Oprócz tego Zakład dysponuje możliwością pomiarów relaksacji spinowo-sieciowej w fazie ciekłej rodników opartych o technikę Saturation-Recovery.  

Elexsys E580 jest wyposażony w unikatowy w skali kraju innowacyjny system bezstratnego chłodzenia helem „The Stinger”* amerykańskiej firmy Coldedge oraz japońskiego koncernu Sumitomo Corporation Group.

W Zakładzie rozwijany jest program do odczytu i analizy danych otrzymywanych metodą EPR oraz pomiarów optycznych uzyskanych przy użyciu spektrofotometrów zatrzymanego przepływu firmy Bio-Logic.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia zarówno standardowych jak i bardziej zaawansowanych pomiarów EPR. Pomiary mogą być prowadzone w ramach współpracy naukowej bądź na zamówienie (jako płatna usługa komercyjna). Pomiary dokonywane są przez wykwalifikowanych pracowników Zakładu. Oferta skierowana jest do pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podmiotów zewnętrznych.

 

Kontakt:

Dr. hab. Marcin Sarewicz, prof. UJ: pok. 4.01.24
e-mail: marcin.sarewicz@uj.edu.pl
tel: 12 664 65 22

 

Przykładowe typy pomiarów EPR:

1.            Widma CW EPR w pasmie X oraz Q w temperaturze pokojowej bez regulacji temperatury.
2.            Widma CW EPR w pasmie X oraz Q z regulacja temperatury 4.3 – 400 K.
3.            Widma CW EPR w pasmie X w trybie równoległym.
4.            Przebieg czasowy widm EPR w pasmie X z regulacją temperatury
5.            Czasów relaksacji T1 i Tm metodą echa spinowego (Inversion Recovery, Spin- Echo decay) w pasmie X i Q z regulacją temperatury.
6.            Pomiary czasów relaksacji spino-sieciowej rodników w fazie ciekłej Saturation-Recovery.
7.            Zaawansowane typy pomiarów: HYSCORE, ESEEM, RIDME, DEER oraz własne sekwencje impulsowe - do indywidualnego ustalenia zakresu oraz przedmiotu prac.

 

Cennik podstawowy dla usług komercyjnych:

•             dla pracowników WBBiB: 144,81 PLN  za godzinę pomiaru

•             dla pracowników innych jednostek UJ na potrzeby projektów (bez kosztów pośrednich): 144,81 PLN za godzinę pomiaru

•             dla pracowników innych jednostek UJ (z kosztami pośrednimi): 169,28 PLN za godzinę pomiaru

•             dla jednostek zewnętrznych: 200,00 PLN (netto) za godzinę pomiaru.

 

*system Stinger został sfinansowany w ramach Programu Strategicznego "Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim (BiOS PRA)".