Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty zakończone

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty zakończone

"Poszukiwanie molekularnych czynników odpowiedzialnych za regulację przepływu elektronów w układach fotosyntetycznych na poziomie cytochromu b6f z użyciem metod spektroskopii optycznej oraz rezonansu paramagnetycznego.", TEAM, FNP (dla AO i MS) 2018-2021.

"Molekularne efekty ludzkich mutacji mitochondrialnych w cytochromie b badanych w białku modelowym, cytochromie b bakterii Rhodobacter capsulatus.", OPUS 11, NCN (dla AB), 2017-2020

"Molekularne podstawy regulacji przepływu elektronów między błonową pulą ubichinolu a pozabłonową pulą cytochromu c. Czy mitochondrialny kompleks III podlega przejściu między stanem „szybkim" a „wolnym"?", MAESTRO 7, NCN (dla AO), 2016-2021

„A novel approach to study the molecular basis of complex III-related mitochondrial disease", Homing PLUS, FNP (dla RE), 2014-2015.

"A hybrid of bacterial bc1 complex with human cytochrome b as a novel model to study the molecular basis of mitochondrial disease", Young doctors, SET (dla RE), 2013-2015.

"Consequences of faulty electron transfer induced by asymmetric cytochrome bc1 for mitochondrial respiratory disease and aging" The Wellcome Trust International Senior Research Fellowship (dla AO), 2011-2016.

"Reversible energy coupling in ubiquinol-cytochrome c oxidoreductase: engineering of cofactor chains for radical and short circuit suppression, molecular basis of adaptation and disease" The Wellcome Trust International Senior Research Fellowship (dla AO), 2006-2012.

"Relaksacja elektronowa klastra żelazowo-siarkowego 2Fe-2S w pomiarach zmian strukturalnych i dynamicznych zachodzących w obrębie kompleksu cytochromu bc1" Iuvetus Plus (dla MS), 2011-2012

"Wpływ zmiany własności oksydoredukcyjnych kofaktorów łańcucha b na dystrybucję elektronów w obrębie cytochromu bc1", PhD project grant, Ministry of Science and Highier Education (dla EC), 2010-2012.