Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Asystent z dr

dr Rafał Pietras

dr Rafał Pietras

Dane kontaktowe

pokój: A024

tel.: 12 664 65 42
e-mail: rafal.pietras@uj.edu.pl

 

 

 

 

Kariera naukowa

 

 

2015 Dr n. biologicznych, Uniwersytet Jagielloński
2009 Mgr (biofizyka), Uniwersytet Jagielloński

Nagrody i wyróżnienia

2016 Nagroda Rektora zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe.

Staże naukowe

od 2009 Zakład Biofizyki Molekularnej, WBBiB UJ

Dorobek naukowy

 1. Bujnowicz Ł., Pietras R., Sarewicz M., Osyczka A. (2023) Low-cost stopped-flow and freeze-quench device for double mixing, HardwareX, 14: e00409
 2. Sarewicz M., Szwalec M., Pintscher S., Indyka P., Rawski M., Pietras R., Mielecki B., Koziej Ł., Jaciuk M., Glatt S., Osyczka A. (2023) High-resolution cryo-EM structures of plant cytochrome b6f at work, Science Advances, 9: eadd968
 3. Sarewicz M., Pintscher S., Pietras R., Borek A., Bujnowicz Ł., Hanke G., Cramer W. A., Finazzi G., Osyczka A., (2021). Catalytic Reactions and Energy Conservation in the Cytochrome bc1 and b6f Complexes of Energy-Transducing Membranes, Chemical Reviews 121: 2020-2108
 4. Purhonen J, Grigorjev V, Ekiert R, Aho N, Rajendran J, Pietras R, Truvé K, Wikström M, Sharma V, Osyczka A, Fellman V, Kallijärvi J. (2020). A spontaneous mitonuclear epistasis converging on Rieske Fe-S protein exacerbates complex III deficiency in mice. Nature Communications  11: 322
 5. Pintscher, S., Pietras, R., Sarewicz, M., Osyczka, A., (2018) Electron sweep across four b-hemes of cytochrome bc1 revealed by unusual paramagnetic properties of the Qi semiquinone intermediate Bioch. Biophys. Acta 1859, 459-469
 6. Pietras, R., Sarewicz, M., Osyczka, A. (2016) Distinct properties of semiquinone species detected at the ubiquinol oxidation Qo site of cytochrome bc1 and their mechanistic implications J. R. Soc. Interface 13 (118)
 7. Sarewicz, M., Dutka, M., Pietras, R., Borek, A., Osyczka, A. (2015) Effect of H bond removal and changes in the position of the iron-sulphur head domain on the spin-lattice relaxation properties of the [2Fe-2S](2+) Rieske cluster in cytochrome bc(1). Phys Chem Chem Phys 17(38), 25297-25308
 8. Borek, A., Kuleta, P., Ekiert, R., Pietras, R., Sarewicz, M., Osyczka, A. (2015) Mitochondrial Disease-related Mutation G167P in Cytochrome b of Rhodobacter capsulatus Cytochrome bc1 (S151P in Human) Affects the Equilibrium Distribution of [2Fe-2S] Cluster and Generation of Superoxide. J Biol Chem 290, 23781-23792
 9. Pietras, R., Sarewicz, M., Osyczka, A. (2014) Molecular organization of cytochrome c2 near the binding domain of cytochrome bc1 studied by electron spin-lattice relaxation enhancement. J Phys Chem B 118: 6634–6643
 10. Sarewicz, M., Pietras, R., Froncisz, W., and Osyczka, A. (2011) Reorientation of cytochrome c2 upon interaction with oppositely charged macromolecules probed by SR EPR: implications for the role of dipole moment to facilitate collisions in proper configuration for electron transfer. Metallomics 3, 404-409.
 11. Pietras, R., Cieluch, E., Czapla, M. (2011) Molekularna szyna elektryczna w biologicznych układach energetycznych. Wszechświat, 2011, 112, 33-38